Verklaring

NW DESIGN STUDIO respecteert de privacy van klanten en we vinden een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van NW DESIGN STUDIO. Uw gegevens worden gebruikt voor afhandeling van uw bestelling of vraag, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door NW DESIGN STUDIO, de invordering van de verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

NW DESIGN STUDIO is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17-02-2020

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens ontvangen via de website of social media worden niet aan derden verstrekt. Op onze site staan echter wel meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met deze bedrijven. Op hun website is meer informatie te vinden over hun cookiebeleid.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze site gebruiken. Die kennis gebruiken wij om onze website te optimaliseren voor onze bezoekers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten.

Beveiliging

NW DESIGN STUDIO heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De klantgegevens staan tevens verwerkt in het onlineboekprogramma van Reeleezee B.V. De Corridor 5a, 3621 ZA Breukelen. Op hun website is meer informatie te vinden over hun privacy beleid.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet kunnen uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat eerder op deze pagina vermeld.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht om de gegevens die NW DESIGN STUDIO van u heeft geregistreerd op elk moment in te zien. Indien deze informatie geheel of deels onjuist is, dan kunt u NW DESIGN STUDIO verzoeken om deze gegevens te corrigeren, aan te vullen, verwijderen of af te schermen. U kunt uw verzoek richten aan nicole@nwdesignstudio.nl of per post: NW DESIGN STUDIO, Juliana van Stolberglaan 6, 5263DA, VUGHT, Nederland. Indien u geen commerciële informatie over NW DESIGN STUDIO, haar organisatie of producten wenst te ontvangen dan kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.

Heeft u ons eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, dan heeft u het recht deze toestemming weer in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct met ons contact op te nemen. Komen wij er samen nier met u uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Indien u vragen hebt over het privacy beleid van NW DESIGN STUDIO dan kunt u contact opnemen met ons per e-mail nicole@nwdesignstudio.nl of per post: NW DESIGN STUDIO, Juliana van Stolberglaan 6, 5263DA VUGHT, Nederland.